Bejelentkezés

x
Search & Filters

nemzeti rock

A nemzeti rock a 2000-es években Magyarországon kialakult rockzenei stílusirányzat. Főként a rock és a népzene keverékén alapul, viszont meghatározásában a zenei stílusjegyek mellett fontos tényező a dalok értékrendje, világszemlélete is. A stílus szoros kapcsolatban áll a nemzeti radikalizmussal, annak kulturális hátterét adva. A vele gyakran összemosott skinhead szubkultúránál jóval tágabb a közönsége, több koncert tömegrendezvénynek számít, bár továbbra is jelentős közösségszervező erővel bír. Az elmúlt években a nemzetirock-együttesek fő rendezvényévé vált a HVIM által szervezett Magyar Sziget. A fősodratú média a nemzeti rockzenét rendszerint nem játssza, így ismerettségének terjedésében jelentős szerepet játszik az internet. Nemzeti rock internetes rádió a Szent Korona Rádió illetve a nemzetirock.hu.

A nemzeti rock dalok főleg a hazaszeretetről és a nemzeti történelemről szólnak, gyakoriak a katonadalok és népdal-feldolgozások. Gyakran összekeverik a műfajt a skinheadzenével: ennek oka, hogy több nemzeti rockegyüttes skinhead együttesként kezdte pályafutását, illetve maga a stílus is a 2000-es évek elején virágzott fel Magyarországon, így új fogalomnak számít. Bár éles határvonal nincs a két stílus között, elmondható, hogy a skinhead zene egyszerűbb, monotonabb, népezei elemeket nem használ, szubkultúrában jóval kisebb és zártabb.

Az ezredforduló eleje óta hazánkban a nemzeti rockzene folyamatosan növekvő népszerűsége és elismertsége főként arra vezethető vissza, hogy az globalizálódó világban az identitástudatnak (a határokon is átívelő nemzethez tartozás tudatának) a tömegeket is megmozgatni képes nemzeti zene vált egyik fő alkotóelemévé - ily módon a koncertek közösségi létet is formálnak. Gyakran megfordulnak nemzetirock-rendezvényeken olyan zenekarok, melyek a zenélést jóval a nemzeti rock megjelenése előtt kezdték, de stílusban közel állnak hozzá (mint például a P. Mobil, Kormorán). A nemzeti rock terjedésével párhuzamos jelenség a formálódó nemzeti radikalizmus, mely különösen a fiatalok között népszerű.

2009 őszén a Hungarica együttes Nincs más föld, nincs más ég c. lemeze a Mahasz-toplista élére került, amely első alkalommal történt meg a nemzeti rock zenekarok között.